نحوه پیدا کردن شماره سریال محصولات

آموزش پیدا کردن شماره سریال محصولات

برای پیدا کردن محصولات برند اپترون به روش  زیر می توانید عمل کنید:

   

مدیا کانورتور OP-C1000-SFP

   

برای پیدا کردن سریال این محصول در نقاط مشخص شده در تصویر زیر می توانید شماره سریال محصول را پیدا کنید.